Многоликата Беглика

Преди време си бях обещал да посетя Беглика за по-дълго време, защото само няколко минути не бяха достатъчни. Изминаха няколко зими и лета и натрупах доста стаж по бреговете на бившия Васил Коларов, предимно на 2 колела. Понякога имах и камера под ръка.

Ето я и нея. Мрачна, слънчева, дъждовна, изоставена, пренаселена, магична, пресушена, шарена…_DEM0270_DEM8005 _DEM0411_DEM8489   _DEM8034 _DEM7978 _DEM0490 _DEM8499 _DEM8038 _DEM0255Предпочитам я по всеки начин.