Robert Holmgren

Човек трябва да отдели достатъчно внимание на този професионален фотограф.

Забележителен. С една дума. Не за друго, ами заради липсата на свободно време. Която липса си личи по изоставения дневник…

Оставаме с надежда за други времена и тези черно-бели квадрати.

Leave a Reply