Началото на зимата

е дадено, въпреки топлото време. Но все пак, днес е първия зимен ден. Астрономически.
Ние се подготвихме за това с едно откриване на сезона на Боровец. Даже с две откривания.

Слънце, вятър, сняг… какво му трябва на човек. Може би единствено повече сняг.

Ей там в далечината как се белее Витоша.

2 thoughts on “Началото на зимата

Leave a Reply