Езерни улеи

Този път в събота. Този път с по-малко сняг, но и с повече хора. Но поне беше слънчево и без вятър.
В гората имаше повечко натрупано и довяно от горе, но пък с тоя бавен лифт и слаб наклон… улеите бяха по-интересни. И забранени.

Не беше като миналия петък, но поне беше стабилно и сигурно. Намираше се и мекичко тук-таме.

По някое време се появи и мъгла, и полиция… и настана време за бира.

Leave a Reply