4 thoughts on “First Of July

  1. Едвам сега успях да кача малко снимки от събитието на Варвара.

    Другия път на Камен бряг.

  2. Баси, бях на Камен Бряг и нищо не разбрах от Камен Бряг… Може да ида когато не е Джулай, щото май предпочитам Варвара… Дори само щото е на юг нещо ме тегли 😀

  3. Е, мен севера по-ме тегли. Най-малкото е сравнително осъкдно застроен. И няма плажове :))))

Leave a Reply