ще бъда утре в 5

Веднъж едно момиче във мене спря очи,
усмихнах се и вместо “фа” изсвирих “ми”,
а тя ми каза: “о, не, ще бъда утре в 5
във белоснежна рокля пред пети райсъвет”.

ще бъда утре в 5

Leave a Reply